fıkraoku.com

ANA SAYFA > Fıkralar Hakkında Genel Bilgiler

FIKRA TÜRÜ HAKKINDA BİLGİLER:

Düşündürücü Olarak Fıkralar

Nükteli söz söyleme esasına dayanan fıkralarda, birkaç sayfada anlatılabilecek durumlar az sözle ve muhatabı incitmeden kibarca uyarma yoluyla aktarılır. Kısaca bu üslup, söz iskeletini mana incileriyle süsleyerek muhataba sunmaktır ki bu da keskin bir idrak ve anlayışı beraberinde getirir (Aslan, 2008: 293; Artun, 2007: 145-159). Güldürürken düşündürme özelliği ile düşünme becerisinin ön plana çıkarıldığı bu türde, gülme eylemi, düşünme yetisi ile iç içe geçmiş bir yapıdadır. Bu yapılanma h... Devamını Oku

fıkraoku.com ekledi, 4305 kez okundu.

Eğitici Olarak Fıkralar

Eğitimin temel amacı; kişinin topluma uyum sağlamasını kolaylaştırmak ve toplumda kabul gören değerleri tanımasına yardımcı olmaktır. Toplumun kuralları, yaşayışı, hayata bakışı, kısacası toplumun kültürel özellikleri tanıtılarak; kişinin kültürünün gelişmesi ve yaşadığı topluma ayak uydurması sağlanır. Günümüzde formal eğitimin uygulandığı orta öğretim kurumlarında yapılandırmacı yaklaşıma dayalı anlayışla eğitim verilmektedir. Bu yaklaşımın en temel özelliklerinden biri de sınıflard... Devamını Oku

fıkraoku.com ekledi, 6557 kez okundu.

Farklılıkları Gösterici Olarak Fıkralar

Fıkraların yapısındaki karşıtlıklar, tezler ve antitezler; birey ve toplum hayatındaki farklılıkları gösterir. Bu tezler kapsamında oluşturulan tiplemelerin her biri birbirinden bağımsız olarak bambaşka karaktere sahiptir. Öğrenciler, bu tipler sayesinde farklılıkları görerek, kişiler ve toplumlar arasındaki farklılıkları gözlemleyebilecek ve bu yolla farklı bakış açıları kazanacaklardır. Fıkralardaki, "Mevlevî, Bektaşî, Yürük, Terekeme, Tahtacı" gibi zümreleri temsil eden tiplerle fa... Devamını Oku

fıkraoku.com ekledi, 968 kez okundu.

Fıkra Nedir?

Fıkra, yaşamsal olaylardan hareketle anlatılan, anlatılanlardan bir sonuç çıkarma amacına yönelik olan, nükte, hiciv, mizah unsuru barındıran kısa sözlü ürünlerdir. Mizah sanatının en temel unsurlarındandır. Fıkralar, çok eskiden beri var olan edebi metinlere örnek teşkil ederler. Türkiye genelinde fıkra, çoğu zaman şahıs, yöre, topluluk ile özdeşleştirilir ve bu unsurlara ait güldürücü ögeleri hatırlatışı ile güç kazanır. Nasreddin Hoca fıkraları, Karadeniz Fıkraları, Bektaşi Fıkrala... Devamını Oku

fıkraoku.com ekledi, 1371 kez okundu.

Fıkra Tanımlamaları

Sözlü edebiyat türleri arasında fıkra kendine özgü kompozisyonu ile ötekilerden ayrılır. Anlatım sırasında kelimelerin seçimi, tasvir biçimi, diyalog çatısı, konu seçimi ve hedef belirlemesi, ona küçük hacimli kompozisyonu içinde bu farklılığı kazandırır. Fıkra bu özellikleri ile sözlü anlatım, konuşma ve sohbet durumlarında değil; aynı zamanda yazılı anlatım türleri arasında da kendine yer açan ve bu alanda kullanımının gerekliliğini kabul ettiren bir kompozisyon yeterliliği... Devamını Oku

fıkraoku.com ekledi, 231 kez okundu.

Fıkralar

Türkiye'nin hemen her bölgesinde, dünyada da olduğu gibi,fıkra anlatmanın veya güzel anlatanı dinlemenin hemen tadına varılır, zevkle yaşanır o dakikalar... Çocukların da bildiği ve aktardığı Nasreddin Hocanın fıkralarından başlayarak, yöre insanının kendileri arasından çıkan taklitçi, komik veya nüktedan kişilerin maceraları o yörelerde birer fıkra olarak anlatılır. Günümüze kadar gelen bu fıkra kahramanları arasında özellikle Bektaşîler, Karadenizlilerden Temel veya Dursun, Yahudiler, bütün... Devamını Oku

fıkraoku.com ekledi, 1424 kez okundu.

Fıkranın Tanımı

Fıkralar, sözlü edebiyatın kısa, özlü, nükteli ve güldürücü türüdür (Elçin, 1997: 566). Başlangıçta ferdî bir karaktere sahipken zamanla anonimleşerek halka mal olan bu tür; tasvir yapısı, kullanılan kelimeler, diyalog unsurları, konu seçimi ve kendine özgü kompozisyonu ile diğer halk edebiyatı türlerinden ayrılır (Yıldırım, 1998: 221-23; Şimşek, 2005). Dîvânü Lûgâti’t-Türk'te küg kelimesiyle ifade edilen fıkralar, sonraki yıllarda hikâye, kıssa, nükte, mizah, lâtife, nekre kelimeleri... Devamını Oku

fıkraoku.com ekledi, 2944 kez okundu.

Fıkra Türü Hakkında 16 Bilgi Kayıtlı.